Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie w sprawie danych, dalej RODO] informujemy,

że Biuro Apare  Nieruchomości /zwane dalej Biurem/ z siedzibą w Warszawie, ul. Drawska 27/17, NIP 5242092818 GSM 507 015 435,
adres e-mail
a.paltynowicz@aparenieruchomosci.com.pl, jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe konieczne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa to: imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, adres zameldowania, zamieszkania bądź korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego ,adres e-mail.


Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne celem realizacji przez Biuro umów pośrednictwa i innych umów, zawieranych w związku ze świadczenie usług pośrednictwa.


Odbiorcą danych są wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów, o których mowa powyżej.


Będą one przetwarzane także w związku z kontaktem osobistym, telefonicznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej, portali branżowych, strony internetowej.


Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.


Zaniechanie przetwarzania przez Biuro danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi pośrednictwa.


W przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO.

Zgloś ofetę sprzedaży

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość?
Dodaj ją do naszej bazy!

Zgłoś poszukiwanie

Chcesz szybko i bezproblemowo kupić lub nająć nieruchomosć?
Poszukamy ją za Ciebie!

Masz pytania ?

Chetnie pomożemy i odpowiemy na każde zadane pytanie.
Zapraszamy do kontaktu!